Резултати от Чакра теста

Линк за споделяне на резултата: https://www.newage.bg/tr/404737

Дата: 04.11.2017 08:45

СЕДМА ЧАКРА
93% (балансирана)
ШЕСТА ЧАКРА
93% (балансирана)
ПЕТА ЧАКРА
118% (прекалено активна)
ЧЕТВЪРТА ЧАКРА
65% (слабо активна)
ТРЕТА ЧАКРА
69% (слабо активна)
ВТОРА ЧАКРА
93% (балансирана)
ПЪРВА ЧАКРА
69% (слабо активна)

Процентите варират от 0% до 130%
Затоврена (0% - 30%)
Слабо активна (30% - 70%)
Балансирана (70% - 100%)
Прекомерно активна (100% - 130%)

За повече информация относно значението на вашия резултат прегледайте статията Анализ на резултата


Съвети

  1. Вашата Пета чакра е прекалено активна (118%).За да я балансирате: Балансиране на Пета чакра
  2. Вашата Четвърта чакра е слабо активна (65%).За да я балансирате: Балансиране на Четвърта чакра
  3. Вашата Трета чакра е слабо активна (69%).За да я балансирате: Балансиране на Трета чакра
  4. Вашата Първа чакра е слабо активна (69%).За да я балансирате: Балансиране на Първа чакра