Резултати от Чакра теста

Линк за споделяне на резултата: https://www.newage.bg/tr/295671

Дата: 24.08.2015 11:00

СЕДМА ЧАКРА
98% (балансирана)
ШЕСТА ЧАКРА
73% (балансирана)
ПЕТА ЧАКРА
93% (балансирана)
ЧЕТВЪРТА ЧАКРА
85% (балансирана)
ТРЕТА ЧАКРА
89% (балансирана)
ВТОРА ЧАКРА
81% (балансирана)
ПЪРВА ЧАКРА
89% (балансирана)

Процентите варират от 0% до 130%
Затоврена (0% - 30%)
Слабо активна (30% - 70%)
Балансирана (70% - 100%)
Прекомерно активна (100% - 130%)

За повече информация относно значението на вашия резултат прегледайте статията Анализ на резултата


Съвети