Резултати от Чакра теста

Линк за споделяне на резултата: https://www.newage.bg/tr/2552

Дата: 10.12.2012 09:58

СЕДМА ЧАКРА
85% (балансирана)
ШЕСТА ЧАКРА
89% (балансирана)
ПЕТА ЧАКРА
65% (слабо активна)
ЧЕТВЪРТА ЧАКРА
69% (слабо активна)
ТРЕТА ЧАКРА
28% (затворена)
ВТОРА ЧАКРА
53% (слабо активна)
ПЪРВА ЧАКРА
41% (слабо активна)

Процентите варират от 0% до 130%
Затоврена (0% - 30%)
Слабо активна (30% - 70%)
Балансирана (70% - 100%)
Прекомерно активна (100% - 130%)

За повече информация относно значението на вашия резултат прегледайте статията Анализ на резултата


Съвети

  1. Вашата Пета чакра е слабо активна (65%).За да я балансирате: Балансиране на Пета чакра
  2. Вашата Четвърта чакра е слабо активна (69%).За да я балансирате: Балансиране на Четвърта чакра
  3. Вашата Трета чакра е затворена (28%).За да я балансирате: Балансиране на Трета чакра
  4. Вашата Втора чакра е слабо активна (53%).За да я балансирате: Балансиране на Втора чакра
  5. Вашата Първа чакра е слабо активна (41%).За да я балансирате: Балансиране на Първа чакра