Резултати от Чакра теста

Линк за споделяне на резултата: https://www.newage.bg/tr/102572

Дата: 18.10.2013 11:44

СЕДМА ЧАКРА
41% (слабо активна)
ШЕСТА ЧАКРА
118% (прекалено активна)
ПЕТА ЧАКРА
77% (балансирана)
ЧЕТВЪРТА ЧАКРА
85% (балансирана)
ТРЕТА ЧАКРА
45% (слабо активна)
ВТОРА ЧАКРА
110% (прекалено активна)
ПЪРВА ЧАКРА
57% (слабо активна)

Процентите варират от 0% до 130%
Затоврена (0% - 30%)
Слабо активна (30% - 70%)
Балансирана (70% - 100%)
Прекомерно активна (100% - 130%)

За повече информация относно значението на вашия резултат прегледайте статията Анализ на резултата


Съвети

  1. Вашата Седма чакра е слабо активна (41%).За да я балансирате: Балансиране на Седма чакра
  2. Вашата Шеста чакра е прекалено активна (118%).За да я балансирате: Балансиране на Шеста чакра
  3. Вашата Трета чакра е слабо активна (45%).За да я балансирате: Балансиране на Трета чакра
  4. Вашата Втора чакра е прекалено активна (110%).За да я балансирате: Балансиране на Втора чакра
  5. Вашата Първа чакра е слабо активна (57%).За да я балансирате: Балансиране на Първа чакра