Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 959 теста

СЕДМА ЧАКРА
80% (балансирана)
ШЕСТА ЧАКРА
83% (балансирана)
ПЕТА ЧАКРА
84% (балансирана)
ЧЕТВЪРТА ЧАКРА
82% (балансирана)
ТРЕТА ЧАКРА
76% (балансирана)
ВТОРА ЧАКРА
80% (балансирана)
ПЪРВА ЧАКРА
63% (слабо активна)

Процентите варират от 0% до 130%
Затоврена (0% - 30%)
Слабо активна (30% - 70%)
Балансирана (70% - 100%)
Прекомерно активна (100% - 130%)

За повече информация относно значението на вашия резултат прегледайте статията Анализ на резултата


Съвети

  1. Вашата Първа чакра е слабо активна (63%).За да я балансирате: Балансиране на Първа чакра