Oсреднени резултати за последните 30 дена за двете посоки

Данните обхващат 195 теста

Основание за Психокинеза:

Няма

Обратно на часовниковата стрелка 41972
Избрана посока По часовниковата стрелка 42415
1
Критично съотношение (z)
0.06
Вероятност (p)
0.545578
Вероятност за случайност
1 : 1
Точки
1

Основание за Психокинеза:

Няма

Избрана посока Обратно на часовниковата стрелка 16565
По часовниковата стрелка 16566
-2
Критично съотношение (z)
0.04
Вероятност (p)
0.471462
Вероятност за случайност
1 : 2
Точки
-2

Науката смята за значими резултати z > 2.33 и p < 0.02
p < 0.1 (Слабо)
p < 0.02 (Задоволително)
p < 0.01 (Добро)
p < 0.005 (Много добро)
p < 0.001 (Отлично)
p < 0.0001 (Невероятно!)

Съвети

Упражнявайте концентрацията и телекинезата. Изберете упражнение, което е най-подходящо за вас: