Oсреднени резултати за последните 30 дена за двете посоки

Данните обхващат 471 теста

Основание за Психокинеза:

Няма

Обратно на часовниковата стрелка 93878
Избрана посока По часовниковата стрелка 93897
-5
Критично съотношение (z)
-0.06
Вероятност (p)
0.510818
Вероятност за случайност
1 : 5
Точки
-5

Основание за Психокинеза:

Няма

Избрана посока Обратно на часовниковата стрелка 31836
По часовниковата стрелка 31684
0
Критично съотношение (z)
-0.01
Вероятност (p)
0.538956
Вероятност за случайност
1 : 0
Точки
0

Науката смята за значими резултати z > 2.33 и p < 0.02
p < 0.1 (Слабо)
p < 0.02 (Задоволително)
p < 0.01 (Добро)
p < 0.005 (Много добро)
p < 0.001 (Отлично)
p < 0.0001 (Невероятно!)

Съвети

Упражнявайте концентрацията и телекинезата. Изберете упражнение, което е най-подходящо за вас: