Oсреднени резултати за последните 30 дена за двете посоки

Данните обхващат 322 теста

Основание за Психокинеза:

Няма

Обратно на часовниковата стрелка 54501
Избрана посока По часовниковата стрелка 54522
-1
Критично съотношение (z)
-0.05
Вероятност (p)
0.510151
Вероятност за случайност
1 : 1
Точки
-1

Основание за Психокинеза:

Няма

Избрана посока Обратно на часовниковата стрелка 31650
По часовниковата стрелка 31491
-1
Критично съотношение (z)
0.01
Вероятност (p)
0.521650
Вероятност за случайност
1 : 1
Точки
-1

Науката смята за значими резултати z > 2.33 и p < 0.02
p < 0.1 (Слабо)
p < 0.02 (Задоволително)
p < 0.01 (Добро)
p < 0.005 (Много добро)
p < 0.001 (Отлично)
p < 0.0001 (Невероятно!)

Съвети

Упражнявайте концентрацията и телекинезата. Изберете упражнение, което е най-подходящо за вас: