Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 705 теста

Питта
38%
Кафа
32%
Вата
30%

Вашият телесен тип е:

Питта-Кафа

Научете повече за вашия телесен тип и как да балансирате дошите: