Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 495 теста

Питта
37%
Кафа
33%
Вата
30%

Вашият телесен тип е:

Питта-Кафа

Научете повече за вашия телесен тип и как да балансирате дошите: